List Albania

Këshilla për biznesin tuaj

Ndiqni këshillat tona,të cilat garantojnë cilësi dhe siguri për biznesit tuaj.

Gjendja artikullit
Kur jeni duke ndërvepruar, asnjëherë mos kryeni pagesa të parakohshme pa verifikuar gjendjen e artikullit.
Siguria
Mos ndani informacione sensitive si: llogari bankare, numrat e kartave të bankës, emra të llogarive si edhe fjalëkalimet e tyre.
Zotëruesi produktit
Kërkoni informacion të besueshëm nga personi/biznesi me të cilin jeni duke ndërvepruar. Sigurohuni se ai person/biznes është pronar legjitim i artikullit që dëshironi të bleni.
Transaksione ndërkombëtare
Tregoni kujdes kur jeni duke kryer transaksione me persona nga vendet e jashtme. Transaksionet ndërkombëtare rrezikohen më shumë nga mashtrimet. Ju mund të manipuloheni nga mashtruesit që ofrojnë dokumente false.
Pagesat jashtë List
Mos përdorni asnjëherë shërbime të pagesave jashtë platformës List.

Kryefaqja

Kërko

Listim i ri

Mesazhe

Kyçuni